Privacy Policy

Inleiding

Bedankt voor je bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan je privacy en daarom doen wij er alles aan om je privacy te beschermen wanneer je onze website bezoekt. In dit Privacy Statement informeren wij je graag over de wijze waarop wij je gegevens verzamelen bij het gebruik van de website, waarom we je gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken. Ook vind je hier al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van Sissl.B.V. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor ons Privacy Statement.

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Wij adviseren je daarom dit Privacy Statement telkens te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons actuele privacy beleid.

Laatste update Privacy Statement: 12-04-2019

Sissl B.V.

Je leest op dit moment het Privacy Statement van Sissl B.V. Sissl B.V. richt zich op totale ontzorging op het gebied van marketing, communicatie en events bij bedrijven. Denk hierbij aan het ontwikkelen en uitvoeren van offline en online marketingstrategieën en -plannen, het organiseren van evenementen, het bijhouden van de PR en het reputatiemanagement en het ontwikkelen van visuele uitingen, websites en apps.

Er zijn situaties waarin je gegevens door Sissl B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat er met je gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven.

Als je het niet prettig vindt dat Sissl B.V. jouw gegevens gebruikt, neem dan gerust contact op.

info@sissl.nl | +31 (0) 78 204 9172
Nieuwland Parc 301-302 | 2952 DD | Alblasserdam
Btw. Nr. 858441925B01 | KVK Nr. 70741107

Doel

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Indien je gebruik maakt van het contact- of registratieformulier; je contactgegevens.
  2. Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat je ons een email stuurt of omdat je deze gegevens in het ‘bericht’-veld plaatst.
  3. Tijdens evenementen kunnen gegevens van bezoekers worden verwerkt door Sissl B.V. of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het evenement.
  4. Indien je ons volgt op sociale media of via je eigen sociale media account met ons communiceert.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om met je te kunnen communiceren.
  2. Sissl B.V. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  3. Het tonen van marketing- en nieuwsberichten op de overzichtspagina van je sociale media kanalen.
  4. Sissl B.V. of een mediapartner kan ter promotie of verslaglegging van een evenement beeldopnamen maken van bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Sissl B.V. en/of mediapartners, zonder dat Sissl B.V. of mediapartners een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 

De website van Sissl B.V. verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

In voorkomende gevallen vragen wij je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen, namelijk om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Wij verwerken persoonsgegevens omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Ontvangers

De gegevens die Sissl B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Hostnet
De website van Sissl B.V. wordt gehost bij Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de website van Sissl B.V. zijn servers van Hostnet. Ook de email van Sissl B.V. wordt gehost door Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

MailChimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw contactgegevens opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

Cookies

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies van Google Analytics stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om jou, als persoon, te identificeren. Voor volledige informatie over de functionaliteit en gegevensverwerking van Sissl B.V. verwijzen wij je naar de verklaring in onze Cookie Policy.

Bewaren en beveiligen

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sissl B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact opneemt via de website, worden die gegevens die je meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, bedrijf, telefoonnummer of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Sissl B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk tweestapsverificatie. Daarnaast wordt je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van Sissl B.V. privé is. Je herkent deze beveiliging door het slotje voor de URL.

Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Sissl B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sissl B.V. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Sissl B.V.

Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Sissl B.V. opgeslagen liggen in het geval van een overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Sissl B.V. al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat je gegevens bij Sissl B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sissl B.V. niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat Sissl B.V. je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@sissl.nl.

Plichten

Sissl B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Sissl B.V. via email. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je de brochure toe te sturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sissl B.V. het betreffende product niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Sissl B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst met je toestemming voor worden gevraagd.

Sissl B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sissl B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van Sissl B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@sissl.nl | +31 (0) 78 204 9172
Nieuwland Parc 301-302 | 2952 DD | Alblasserdam
Btw. Nr. 858441925B01 | KVK Nr. 70741107

For the english version of our Privacy Policy, mail to: info@sissl.nl