Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.sissl.nl. Sissl B.V. wijst je ten aanzien daarvan op het volgende:

Aansprakelijkheid

Sissl B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. Sissl B.V. is niet aansprakelijk indien er sprake is van ‘kennelijke’ (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere bezoeker van de website zou moeten kunnen aannemen dat het om een fout moet gaan. Komt je ergens een fout tegen? Dan zouden wij het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur jouw email naar info@sissl.nl

Rechten

Sissl B.V., of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sissl B.V.

Jouw gegevens

Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is of op grond van een wettelijk voorschrift.

Wijzigingen

Sissl B.V. mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.